Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar
18 Ağustos 2022

-Türkiye Büyük Millet Meclisi
-Cumhurbaşkanlığı
-Başbakanlık
-Anayasa Mahkemesi
-Yargıtay
-Danıştay
-Sayıştay
-Adalet Bakanlığı
-Milli Savunma Bakanlığı
-İçişleri Bakanlığı
-Dışişleri Bakanlığı
-Maliye Bakanlığı
-Milli Eğitim Bakanlığı
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
-Sağlık Bakanlığı
-Adli Vaka
-Tutuklu-Hükümlü
-244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar
-Tüm Bakanlıklar
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
-Jandarma Genel Komutanlığı
-Sahil Güvenlik Komutanlığı
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
-Hazine Müsteşarlığı

-Dış Ticaret Müsteşarlığı
-Gümrük Müsteşarlığı
-Denizcilik Müsteşarlığı
-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
-Devlet Personel Başkanlığı
-Özürlüler İdaresi Başkanlığı
-Türkiye İstatistik Kurumu
-Gelir İdaresi Başkanlığı
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
-Karayolları Genel Müdürlüğü
-Tapu ve Kadastro Gn. Md.lüğü
-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
-Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı
-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
-Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
-Savunma Sanayi Müsteşarlığı
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
-Türkiye Adalet Akademisi
-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
-Spor Genel Müdürlüğü
-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
-Orman Genel Müdürlüğü
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
-Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
-Türk Akreditasyon Kurumu
-Türk Standartları Enstitüsü
-Milli Prodüktivite Merkezi
-Türk Patent Enstitüsü
-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
-İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
-GAP Bölge Kalkınma İdaresi
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
-Kamu Denetçiliği Kurumu
-Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
-Mesleki Yeterlilik Kurumu
-Yükseköğretim Kurulu
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
-Üniversiteler
-Radyo Televizyon Üst Kurulu
-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
-Sermaye Piyasası Kurulu
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
-Kamu İhale Kurumu
-Rekabet Kurumu
-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
-Mahalli İdarelerden Alacaklar
-Sosyal Güvenlik Kurumu
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
-KİTler
-Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
-Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlar
-Elçilikler
-Aile Hekimliği
-Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
-Türkiye Bilimler Akademisi