Sağlıklı Çalışma Yaşam Hedefleri


NO

BÖLÜM HEDEFİ

AMAÇ

 

EYLEM PLANI

SORUMLULAR

YAPILACAK İŞLEM

KONTROL ZAMANI

BÜTÇE

OCAK- HAZİRAN DEĞERLENDİRME

TEMMUZ- ARALIK DEĞERLENDİRME

YIL SONU DEĞERLENDİRME

 

 

1

İSTENMEYEN OLAY

BİLDİRİMLERİNİN SAĞLANMASI

AKSAKLIKLARI TESPİT EDEREK GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMAK

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMLERİ KONUSUNDA EĞİTİMLER VERMEK

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ EĞİTİM BİRİMİ- BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

VERİLECEK EĞİTİMLERLE FARKINDALIK OLUŞTURULMASI , KURUM BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI, HER OLAY BİLDİRİMİNİN KÖK NEDEN ANALİZİNİN YAPILMASI

3 AYDA BİR OLAY BİLDİRİMLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

2

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDET RİSKİNİN AZALTILMASI

 

ÇALIŞANA GÜVENLİ BİR ÇALIŞMNA ORTAMI SAĞLAMAK

 

24 SAAT GÜVENLİK HİZMETİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ , KAMERALARIN KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE BEYAZ KOD UYGULAMASININ DEVAM ETTİRİLMESİ.

ÜST YÖNETİM ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİM SORUMLUSU

KAMERALARDA KÖR NOKTALARIN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİNDE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

3 AYDA BİR YAPILAN BİNA TURU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÇALIŞAN MEMNUNIYET ORANINI

%75 VE ÜZERINDE OLMASINI

SAĞLAMAK

 

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ YÜKSELTMEK

 

2022 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİNİN

UYGULANMASI

 

KALİTE

YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ANKETİN YÖNETİM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ VE PLANLANMASI

2022 YILI ARALIK AYI

 

 

 

 

 

4

 

DİNİ İNANÇLARA YÖNELİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI

 

ÇALIŞANLARIN ÖZGÜRCE İBADETLERİNİ YAPABİLMELERİNİ SAĞLAMAK

 

İBADETHANE ORTAMINI DÜZENLEMEK , GEREKİRSE BOYATMAK VE RUTİN TEMİZLİĞİNE DEVAM ETMEK

ÜST YÖNETİM İSG KURULU

EĞİTİM KOMİTESİ

ÜST YÖNETİM

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

 

3 AYDA BİR YAPILAN BİNA TURU

 

 

 

 

5

SAĞLIK TARAMALARI

SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA YAŞAMI

 

SAĞLIK TARAMASI PROGRAMI KAPSAMINDA RUTİN KONTROLLERİN YAPILMASI

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ

2022 YIL SONUNA KADAR TÜM ÇALIŞANLARIN TARAMALARININ BİTMESİ

BİRİMİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLİ PERİYODLARDA YAPILIR.(6 AY-1 YIL)

 

 

 

 

6

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ANALİZLERİN YAPILMASI

 

ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİNİ VE SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSKLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK

RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI

KALİTE BİRİMİ İSG BİRİMİ

2022 YILI EKİM AYINDA SÜRESİ DOLAN RİSK ANALİZLERİ GÜNCELLENECEKTİR

2 YILDA BİR VE GEREKTİĞİNDE GÜNCELLENMESİ