Tarihçemiz
14 Şubat 2022

Aliağa Devlet Hastanesi 1980'li yıllarda Aliağa İlçesinin kuruluşundan sonraki hızlı gelişmesiyle dönem hükümetleri tarafından planlanmış 15.07.1986 tarihinde şimdiki yeri imar planı olarak onaylanmıştır. 04.02.1994 tarihinde ruhsatlı inşaatına başlanmış, 2003 yılında kaba inşaatı tamamlanmıştır.

2004 yılı Mart ayının sonunda anahtar teslimi yapılmıştır. 1 tirilyon TL tutarında bağış toplanarak hastanemizin iç donanımı tamamlanmıştır. 15 Nisan 2004 tarihinde hasta kabulüne başlanmıştır. 29.11.2004 tarihinde ilk hasta yatışı yapılmıştır. 10.12.2004 tarihinde ilk ameliyat yapılmıştır.

Hastanemiz yaklaşık 13.752 m2 alan üzerine zeminde 11812 m2 olmak üzere toplam 6723 m2 kapalı alan içermektedir.

Bodrum, zemin ve iki kattan oluşturulmuştur. Hastanemizin Sağlık Bakanlığı'nın 04.10.2005 tarih ve 8227 sayılı Makam Onayı ile ilçemizde bulunan Aliağa SSK Devlet Hastanesi ile birleştirilerek, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi adı ile hizmetine devam edilmiştir. Sonrasında Petkim Hastanesi terk edilmiştir Hastanemiz 65 Yataklı olup, yeni bir prefabrik bina ve Acil Servis projesi sürdürülmektedir.

Uzm.Dr. Yalçın KOÇYİĞİT 
Hastane Yöneticisi ve Başhekim 


BİNAMIZ
-Bina Durumu:  

Aliağa Devlet Hastanesi 2004 yılı Nisan ayında faaliyete geçmiş olup şu anda 65 yatağa sahiptir. A  Blok Binası 4 katlı, B  Blok binası 4 katlıdır.  Hastane toplam 6723 m2 kapalı alan olarak hizmet vermektedir. Ek olarak eski Aliağa SSK Devlet Hastanesindeki prefabrik poliklinik binası, 210 m2  Hastanemiz bünyesine dahil edilmiştir. İzmir- Aliağa Metronun faaliyete geçmesi, bölgemizdeki organize sanayinin faaliyete geçmesi ile ilçemiz nüfusunun ve buna bağlı olarak  hasta sayımızın da artacağı göz önünde bulundurulduğundan hastanemize 100 yataklı daha yeni bir ek bina ve mevcut olan Prefabrik Poliklinik Binamızın genişletilmesi planlanmaktadır. 15.02.2011 Hastanemize bağlanan Cezaevi Semt Polikliniği 04.06.2013 tarihinde müstakil bir Devlet Hastanesi olarak hastanemizden ayrılmıştır.

A-BLOK:   

Bodrum Kat: Mutfak, Yemek Salonu, Eczane ve Eczane deposu, Çamaşırhane, (Server Odası),1 adet Soğuk hava deposu, Temizlik malzeme deposu, Mescit,Terzihane Arşiv Birimi,Fatura ve Ayniyat Anbar Birimi Teknik Atölye bulunmaktadır.

Zemin Kat: Doktorlar Odası, Özlük Birimi, Hastane Yöneticisi ve Başhekimlik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı odası, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Odiyometri birimi, İdare, Satınalma, İaşe Posta Zimmet Odası, İstatistik Gelen Giden Evrak Odası, Maaş Mutemetliği, Kalite, Eğitim, MHRS, Enfeksiyon Birimleri Odası, Laboratuvarlar, Kan Alma Odası,Üroloji ve Genel Cerrahi Pol,  Tomografi Odaları, Röntgen, Ultrason,  Acil Servis,Acil Bayan ve Erkek Dinlenme Odası bulunmaktadır.

1.Kat: Karışık Cerrahi Servisi (Üroloji Ortapedi Göz Kbb Genel Cerrahi Beyin Cerrahi) Kadın Doğum ve Çocuk Servisi Hasta Yatış Brosu Birinci Kat Ofisi Diyaliz Ünitesi,Temizlik Şefi Odası Bulunumaktadır.

2.Kat:Karışık Dahiliye Servisi ( Göğüs Hastalıkları Servisi, Aile Hekimliği Servisi, İntaniye Servisi, Cildiye Servisi, Pisikiyatri Servisi, Kardiyoloji Servisi, Fizik Tedavi Servisi), 2.Kat  Hasta Yatış Brosu , Mahkum Servisi,Çalışan Hakları Birimi bulunmaktadır.

B-BLOK:

Bodrum Kat: 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyan Merkezi, Jeneratör, Kalorifer Kazan Dairesi, Vakum Odaları, Kalorifer Yakıt Deposu, Atölye birimleri, Su Deposu, Hidrofor Odası, Oksijen Odaları, Morg, Otoklav Odaları, Adli Vaka Birimi bulunmaktadır.

Zemin Kat: Başhekim Yardımcısı, Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Hakları, Poliklinikler KBB 1-2, Aile Hekimliği, Göğüs Hastalıkları,  Göz 1, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1, Cildiye, İntaniye, Ortopedi 1-2, Pisikiyatri, Kardiyoloji,  Hasta Kayıt ve Kabul, Mühür- Onay Birimi, Santral,  bulunmaktadır.

1.Kat: Yoğun Bakım Odası, Ameliyathane, Doğum Salonu, Hasta Hazırlama Odası, Hasta Uyandırma Odası,Yoğun Bakım, Endoskopi, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Sterilizasyon Bohçalama Bölümü bulunmaktadır.

2.Kat: Ameliyathane Havalandırma Bölümü bulunmaktadır.

EK POLİKLİNİK BİNASI:Kadın Doğum 1 ve 2, Dahiliye 1-2, Diş, Nöroloji,Beyin cerrahi, Psikolog, Diyetisyen, Poliklinikleri, Sağlık Kurulu, Adli Vaka birimi,Gebe Bilgilendirme Sınıfı olarak hizmet vermektedir.

             Hastane 10 Adet İdari Büro, 25 Adet Poliklinik, 1 adet Yemekhane, 1 adet Eczane ve 1 adet Eczane Deposu, 1 adet Mutfak, 1 adet Çamaşırhane, 1 adet Morg, 1adet Kantin, Arşiv, Atölye, Ambar ve depolar,17 adet Klinik, Röntgen, Ultrasonografi, Biyokimya, Bakteriyoloji, Hematoloji Labratuvarları, 6 yataklı Diyaliz Ünitesi, 3 adet Ameliyat salonu, 1 adet 2 Masalık Doğumhane, 2 adet hasta sedye asansörüne (2000kg'lik) sahip olarak hizmet sunmaktadır.

       Hastanemizin ısınma sistemi doğalgaza dönüştürülmüştür. Hastaların bekletilmemesi ve mağdur olmamaları açısından sıralarını muayene olmak istedikleri poliklinikten alabilmektedirler ayrıca Bakanlığımız 182 MHRS hattından sıra alınmaktadır. Yine hasta kabul bölümünde görevli elemanlar sıra vermeye devam etmektedirler. Hastanemizin danışma ve bekleme salonu hizmet vermeye başlamıştır. 6168787 /pbx 7 hat)+3 adet Fax ve direkt hat olmak üzere toplam 17 dış, 208 iç hatlı telefon santrali mevcut olup bu hatlar artırılabilir tüm birimlerin ve servislerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Hastane güvenliğinin sağlanması için bazı birimlere yerleştirilmiş 32 Adet  kameramız mevcuttur. 2048 kb/s ADSL ve fiber net hat bulunmaktadır.

            Hastane binası 800 Kwa'lık 1 adet jenarötere sahip olup olası elektirik kesintilerinde anında devreye girmektedir. Ayrıca 40 kwa'lık kesintisiz güç kaynağı mevcuttur.

            Hastanede 137 pc ile tam otomasyon sistemi (PROBEL) mevcuttur.

Hastenmiz Yoğun bakım ünitesin de kullanmak üzere 1 adet transport ventilatör, 1 adet

ventilatör, kadın doğum servisinde 2 adet küvöz,1 adet transport küvöz bulunmaktadır.

Acil serviste 5 adet monitör,1 hasta nakil aracı,1 adet diyaliz, 1 adet de evde bakım aracı mevcuttur.

Hastenemizde endoskopi birimi acılmış olup Gastroskopi,kolonoskopi işlemleri yapılmaktadır.

Kemoterapi ünitemiz mevcut olup hastanemize baş vuran hastaların tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.Hastanemiz ameliyathanesinde kapalı cerrahi ameliyatları,kapalı menisküs ameliyatları,ve KBB endoskopik sinüs cerrahisi yapılmaktadır.Fizik tedavi ünitesi mevcut olup hizmet alımı sayesin de hastalarımza hizmet vermektedir.Artan ihtiyaca paralel olarak ek  fizik tedavi alanı oluşturulmuştur.Hastanemizde bilgisayarlı tomografi, ultrason, doppler, ultrasonografi, eforlu EKG, EMG, solunum fonksiyon testi, EKO, tansiyon ve Ritim holter hizmetleri hastanemiz bünyesinde verilmektedir. EMG, Patoloji, MR,Mamografi ve kemik dansimetri hizmet alımı sayesinde hastanelerle hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır.

Uzm.Dr. Yalçın KOÇYİĞİT 
Hastane Yöneticisi ve Başhekim