Evde Sağlık Hizmetleri
12 Kasım 2018

43848,evde-saglikjpg (1).png

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Başvurusu: hasta yakını ulusal çağrı merkezi 444 38 33 numaralı telefonu arayarak hastanın başvurusu yapar.  Ulusal çağrı merkezi , hastanın yaşadığı yer itibari ile bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ESH Koordinasyon  birimine hastayı yönlendirir .   

      İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon   Birimi hasta bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir ve hastanın bağlı bulunduğu hastane Evde Sağlık Hizmetleri birimine hasta bilgilerini sistem üstünden yönlendirerek en geç 24 saat içerisinde hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini verir.

     Koordinasyon Merkezi  tarafından sisteme girilen hasta hastanemiz ESHYS de görülür. Evde Sağlık Hizmetleri görevli hekimi hasta başvurusu hakkında bilgilendirilir. Hekim tarafından belirlenen ziyaret saati görevli hemşire yada sağlık memuru tarafından hasta yakınına bildirilerek hasta yakını bilgilendirilir. Mobil ekip belirlenen saat içinde hastaya ev ortamında ilk ziyaretini yapar. Hekim tarafından değerlendirilen hastanın/hasta yakınlarının talepleri ve hekimin uygun gördüğü tıbbi ihtiyaçları belirlenir. Mobil ekip tarafından sağlık Bakanlığınca belirlenen formlar doldurulur.kişinin tıbbı durumunun onay vermeye elverişli olmaması halinde kanuni temsilcisinin bilgilendirilmiş onam formu ile rızası alınır.Mobil ekip tarafından hasta dosyası hastane sabit hemşiresine teslim edilerek yapılması karalaştırılan hizmetler hakkında bilgi verilir.Hastanede sabit olarak görevli olan sağlık personeli hastane içerisinde yapılması gereken işlemleri gerçekleştirir.İlaç raporu ,malzeme raporu düzenlenmesi vs.. Hastanın hastaneye nakli gerekiyor ise nakilde görevli sağlık personeli tarafından nakli gerçekleştirilir.

          VERİLEN HİZMETLER

  • Hastanın, muayene tetkik ,tedavi,tıbbi bakım ve rehabilitasyonu
  • İlaç raporlarının düzenlenmesi ilaçların reçete edilmesi
  • Malzeme raporlarının düzenlenmesi[havalı yatak, alt bezi tekerlekli sandalye enteral ürün ve torbası foley sonda vs]
  • Gerek görüldüğünde uzman hekim, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği alınması.
  • Hastanın hastaneye ambulans ile nakli

          EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SONLANDIRILMASI

- İyileşme

- Bakım ve tedavinin sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi

- Hasta ya da yakınlarının sonlandırma talebi

-Vefat

- Hasta ya da yakınlarının tedaviye uyumsuzluğu

- Nakil

 Bu durumlarda hasta yakınları bilgilendirilir ve Hasta Sonlandırma Formu’ na imzası alınır.