Hemodiyaliz Ünitesi


Kronik böbrek yetmezliği (KBY), glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solut dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak tanımlanabilir. Hastaların klinik semptom ve bulguları altta yatan patoloji, böbrek yetmezliğinin derecesi ve gelişme hızı ile yakından ilişkilidir. Glomerüler filtrasyon değeri 5-10 ml/dakikaya inince son dönem böbrek yetmezliğinden bahsedilir ve hastalar diyaliz, renal transplantasyon gibi renal replasman tedavilerine ihtiyaç duyarlar. Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır.Hastanemizde hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Hemodiyaliz; hastadan alınan kanın bir membran aracılığı ve bir makine yardımı ile sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesidir.

Hemodiyaliz Ünitemiz Hastanemiz ikinci kat cerrahi servisi sonunda konuşlanmıştır.

Hastane ortamının her türlü avantajından yararlanılabilmektedir.Diyaliz Hastalarının önceliği ilkesi ile gerek polikliniklerde,gerekse diyaliz ünitesinde istenen konsültasyonlarla her türlü sağlık problemi branş hekimlerince bekletilmeden halledilmektedir.Hastalarımıza özel,evden hastaneye-hastaneden eve servis aracımız mevcuttur.

Hastalarımıza steril koşullarda,eğitimli,sertifikalı personelce sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Hastalarımızın dört saat süren diyaliz seansları boyunca tedavileri yapılırken rahat, sıkılmadan zaman geçirmeleri sağlanmaktadır. İki farklı odada tüm yataklardan televizyon yayınlarını veya ünitemize alınan günlük gazeteleri takip edebilmektedirler.

Tüm hasta yataklarımız kumandalı olup hastalarımız isterse oturur pozisyonda diyalize girebilmektedirler.

Tüm hastalarımıza özel yatak başlarında merkezi sistem oksijen,aspratör sistemi mevcuttur.

Hemodiyaliz ünitemizde son sistem cihazlar mevcuttur.Düzenli bakımları yetkili firma tarafından yapılmakla beraber günlük bakımları sadece servisimizde çalışan diyaliz teknisyenince yapılmaktadır.Her türlü önleme rağmen oluşabilecek arızalara karşı bir makine yedekte bekletilmekte,beş hemodiyaliz makinesi aktif hizmet vermektedir.

Hemodiyaliz ünitemizde hastalarımızın her türlü sağlık sorunları ile ilgilenmek üzere Sorumlu Hekim Dr.Cem TAŞOĞLU, Hemşire Nazife ALTINDAŞ , Atiye GEZER , Diyaliz Teknikeri Faik ÇALIKOĞLU görev yapmaktadır.

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.